Földmérő és Szolgáltató Kft.
Épületfeltüntetés
Telekalakítás
Szolgalmi jog átjáráshoz


Telekalakítás

Telekalakítás célja a telek, telkek állapotváltozásainak ingatlan-nyílvántartási átvezetése. Telekalakítás lehet:
  • telekcsoport újraosztása
  • telekfelosztás
  • telekegyesítés
  • telek-határrendezés
Telekalakítás folyamata:
  • Változási Vázrajz készítése.
  • Engedélyezési eljárás lefolytatása
  • Változások átvezetése az ingatlan nyílvántartásban
Változási Vázrajz készítése:
A Változási Vázrajz készítésekor a naprakész ingatlan nyilvántartási adatokból indulunk ki. A Vázrajz tartalmazza a telekalakítás előtti és telekalakítás utáni állapotot rajzi és terület kimutatás formában. A Változási Vázrajzot a helyi Építési Hatóság érvényes előírásainak, Budapesten az érvényes Kerületszabályozási Terv figyelembe vételével készítjük el, mivel az engedélyezési eljárás lefolytatásánál az Építési Hatóság hozzájárulása is szükséges. Telekalakítás keretében elvégezzük a Változási Vázrajz szerinti új földrészletek (telkek) határvonalainak természetbeni kitűzését, a telekhatár kitűzést. A földmérő mérnöki munka telekalakításra vonatkozó első szakaszának befejezéseként a Változási Vázrajzot benyújtjuk az előírt mellékleteivel együtt az illetékes földhivatalnak, záradékoltatás céljából.
Engedélyezési eljárás lefolytatása
Engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációkat a 8/2018.(VI.29.) AM rendelet előírásai szerint készítjük el. Telekalakítás engedélyezési eljárásánál szükséges a záradékolt változási vázrajz és mellékletei, valamint a telekalakítási helyszinrajz. Az engedélyezési eljárás végeredménye a jóváhagyó határozat.
Változások átvezetése az ingatlan nyílvántartásban
A jóváhagyó határozat birtokában kérhető a telekalakítás bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásban.

A három folyamat össze is vonható, ekkor a telekalakítás eredménye közvetlenül az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzés.Ez az egyesített telekalakítás.
Vállaljuk a telekalakítás teljes lebonyolítását!