Földmérő és Szolgáltató Kft.
Új lakóház geodéziai felmérése
Alaprajzok készítése
Lakások földhivatali bejegyzése


Társasházzá alakítás

A földmérő mérnöki munka egyik fontos ága a társasházzá alakításhoz szükséges alaprajzok elkészítése, új albetétek (lakások) területeinek, helyrajzi számainak meghatározása, és a hozzá tartozó tulajdoni hányadok kiszámítása. Társasházzá alakítás lehet új és korábban épült épületek esetén is.

Földmérés, geodézia szerepe a társasházzá alakításban:

Társasházzá alakítás új építésű épületek esetén

A felépült új, többlakásos lakóházak a használatba vételi engedély megadása után, az ingatlan nyilvántartásban (Épületfeltüntetési Vázrajz alapján, amit szintén földmérő mérnök készít) csak Lakóházként van bejegyezve. Ahhoz, hogy az épületben lévő lakások, a megépült valóságos hasznos alapterületükkel nevesítve legyenek (külön tulajdonba kerülhessenek), a lakásoknak külön helyrajzi számot (albetét számot) kell kapniuk. Ehhez készítjük el a tényleges állapotot tükröző alaprajzot.
Az alaprajz tartalmazza:
 • a külön tulajdonba kerülő egységek (lakások) új helyrajzi számait (albetét számait),
  méreteit, területeit
 • a közös tulajdonba kerülő épületrészeket
Kimutatás készül a külön tulajdonba kerülő új albetétekről (lakásokról), közös tulajdonban maradt épületrészekről, kertről stb., az új albetétekhez tartozó közös tulajdonra vonatkozó tulajdoni hányadról.
Az új albetétek (különálló lakások) az alaprajz és a hozzátartozó kimutatás alapján az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhetőek lesznek.

Társasházzá alakítás korábban épült épületek esetén

Korábban épült épületek estén is előfordul hogy a lakások nincsenek az ingatlan nyilvántartásban külön albetétként bejegyezve (csak tulajdoni hányadok szerepelnek). Ez hátrányos a tulajdonosok számára (lakások hitelképessége, forgalmi értéke csökken stb.) A fentiek figyelembe vételével célszerű a társasházzá alakítás. Földmérő mérnök által elkészítendő műszaki dokumentációk azonosak az új építésű Épületeknél ismertetettekkel.

Albetét változások már meglévő társasházaknál

Már meglévő társasházban előfordulhat albetétek megosztása, ill. több albetét egyesítése. Ebben az esetben az ingatlan nyilvántartásban való átvezetéshez elkészítjük:
 • változás előtti állapotra vonatkozó kimutatást (albetétek helyrajzi számai, területei,
  tulajdoni hányad stb.)
 • a változás előtti állapotra vonatkozó alaprajzot
  (ha rendelkezésre áll a régi, akkor nem kell, csak
  hiánya esetén)
 • változás utáni állapotra vonatkozó alaprajzot az
  új albetétek és azok új helyrajzi számainak ábrázolásával
 • kiszámítjuk az új albetétekhez tartozó
  közös tulajdonra vonatkozó tulajdoni hányadot,
  külön kimutatásban feltüntetjük a változatlan
  albetétekhez tartozó tulajdoni hányadokkal együtt.