Földmérő és Szolgáltató Kft.
A geodéta
Tervezési térkép
Tervezés geodézia alapján


Tervezési alaptérképek készítése

A beruházások terveinek elkészítéséhez feltétlenül szükséges földmérő mérnökök által elkészített tervezési alaptérkép.
  • A tervezési alaptérkép készítésekor az érintett területen található létesítmények, szerelvények (utak, épületek, víz,-gázelzáró, tűzcsap, lefolyó, csatorna, lámpa, kerítés, támfal, fa, útburkolatok, szegélyek, kerítések stb.) vízszintes és magassági értelmű geodéziai bemérését elvégezzük.
  • Mérési eredmények alapján elkészítjük a digitális tervezési alaptérképet, mely az érintett területet ábrázolja az ott található összes létesítménnyel, közműszerelvénnyel együtt. Minden bemért pont a térbeli ábrázoláshoz szükséges Y, X(EOV) és Z (Balti feletti magasság) koordinátával rendelkezik. A tervezési alaptérkép tartalma még a földrészletek (telkek) ingatlan nyilvántartási határvonalai is, melyek tervezett létesítmények elhelyezéséhez nyújtanak segítséget.
  • Tervező mérnökök részére egy digitális terepmodellt szolgáltatunk nyomtatott formában és digitális adathordozón.