Földmérő és Szolgáltató Kft.
Telekhatár a természetben
Földmérés földmérési alaptérkép szerint
Földmérő mérnök


Telekhatárok kitűzése

A földmérés, geodézia, ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos része a telekhatárok kitűzése, a telekhatár kitűzés. Telekhatárok kitűzése, telekhatár kitűzés alatt értjük az ingatlanok, telephelyek, telkek, szakszóval földrészletek határvonalainak természetbeni kijelölését, kitűzését.
A munkánk jelentős része telekhatárok kitűzése, a telekhatár kitűzés.
A telekhatárok kitűzése, a telekhatár kitűzés szükséges:
 • ingatlan adás-vételekor
 • beruházások megkezdésekor
 • lakóház építés elött
 • kerítés építés elött
 • bírósági pereknél határvita esetén
A telekhatárok kitűzése, a telekhatár kitűzés a földmérési alaptérkép alapján történik. A telekhatár kitűzés alkalmával a földmérési alaptérképen szereplő határvonal természetbeni (valóságos) helyét állapítjuk meg a legkorszerűbb geodézia műszerek és módszerek alkalmazásával a 46/2010.(IV.27.) FVM rendelet előírásai figyelembe vételével.
A telekhatár kitűzés eredményeként a kitűzött határvonal töréspontjait, a határpontokat, későbbiekben is jól fellelhető módon megjelöljük. (festéssel, facövekekkel, HILTI szeggel). Amennyiben a kitűzött határvonal és a természetbeni állapot (meglévő kerítés, támfal, használat stb.) között eltérés van, akkor a természetbeni állapot geodéziai bemérését is elvégezzük.
Az ingatlan határvonalának kitűzéséről KITŰZÉSI VÁZRAJZOT készítünk. A KITŰZÉSI VÁZRAJZ a földmérési alaptérkép alapján, az alaptérkép méretarányában, vagy szükség esetén annál nagyobb méretarányban készül. Tartalmazza a kitűzött földrészletre és annak határvonalára vonatkozó összes információt:
 • kitűzött földrészlet (ingatlan, telephely, telek) és környezete ábrázolását
 • kitűzött földrészlet területét
 • határvonal töréspontok, határpontok megjelölésének módját
 • határvonalak hosszát centiméter élességgel
 • kitűzött határvonal és a természetbeni állapot (meglévő kerítés, támfal, használat stb.) esetleges
  eltérését
A telekhatár kitűzés befejezéseként a kitűzött határvonalat KITŰZÉSI VÁZRAZZAL együtt, terepi bejárás során átadjuk a Megrendelőnek.