Földmérő és Szolgáltató Kft.
Nyíltárkos geodéziai bemérés
Közművezeték betakarás előtt
Előkészület közmű fektetéshez


Közművezetékek geodéziai bemérése

  • A közművezetékek karbantartásához, megóvásához nagyon fontos azok helyének ismerete. (Ennek ismeretében elkerülhető az építkezések során azok átvágása, javítása, üzemzavar stb.) Ezt a célt szolgálja a megépült közművezetékek nyíltárkos vízszintes és magassági értelmű geodéziai bemérése. A vezetékeket a lefektetéskor még betakarás előtt bemérjük.
  • A felmérés alapján elkészítjük az úgynevezett "Részletes Szakági Helyszínrajzot", mely tartalmazza a bemért közműnyomvonalat (szerelvényekkel együtt) és környezetét, nyomvonal-töréspontok azonosító pontszámát, magasságát, a környezethez viszonyított "pallér méreteket". (A "pallér méretek" feltüntetése nagyon lényeges, ezek alapján a vezeték betakarás után is különösebb geodéziai szaktudás nélkül könnyen fellelhető.)
  • A "Részletes Szakági Helyszínrajz" digitális és nyomtatott formában készül (nyomtatott formához mellékeljük a bemért nyomvonal töréspontok EOV koordináta-jegyzékét).