Földmérő és Szolgáltató Kft.
Épületfeltüntetés
Telkek megosztása
Szolgalmi jog átjáráshoz


Változási vázrajzok készítése szolgalmi jog, vezeték jog bejegyzéshez

Szolgalmi jog
Ingatlant terhelő jog, amely egy másik ingatlan javát szolgálja. Leggyakoribb típusa az átjárási szolgalmi jog, mely biztosítja a kedvezményezett ingatlan megközelítését a terhelt ingatlanon keresztül. A terhelt ingatlan „szolgálja” a kedvezményezett ingatlant. Létezik még kezelői jog, földhasználati jog stb.

Vezeték jog
A földrészleten (ingatlanon) létesült közművezetékek és a hozzátartozó szerelvények megközelítését, karbantartását biztosító jog. Bejegyeztetése azért szükséges, mert a közművezeték tulajdonosa és az ingatlan tulajdonosa különböző.

A szolgalmi jog, kezelői jog, földhasználati jog, vezetékjog ingatlan nyilvántartási bejegyzése megállapodás és a hozzá kapcsolódó Változási Vázrajz alapján történik.

Változási Vázrajz
A helyszínen bemérjük a Vázrajz készítéshez szükséges:

  • átjárási szolgalomnál az utat (vagy kijelöljük a megállapodás szerinti út nyomvonalát)
  • kezelői, földhasználati jognál az épületet
  • vezeték jognál a létesült közműhálózat nyomvonalát

A geodéziai felmérés alapján elkészítjük a Változási Vázrajzot a szolgalmi jog, kezelői jog, földhasználati jog, vezeték jog stb. bejegyzéshez, mely tartalmazza az ingatlant terhelő jogokhoz tartozó utakat, épületeket, közművezetékek nyomvonalát és ezekhez kapcsolódó területeket.

A Vázrajzot a földhivatallal záradékoltatjuk, a záradékolt Vázrajz és a tulajdonosok megállapodás alapján a szolgalmi jog, vezeték jog stb. ingatlan nyilvántartásban átvezethető.