Földmérő és Szolgáltató Kft.
Új lakóház geodéziai felmérése Alaprajzok készítése Lakások földhivatali bejegyzése

Társasházzá alakítás

A földmérő mérnöki munka egyik fontos ága a társasházzá alakításhoz szükséges alaprajzok elkészítése, új albetétek (lakások) területeinek, helyrajzi számainak meghatározása, és a hozzá tartozó tulajdoni hányadok kiszámítása. Társasházzá alakítás lehet új és korábban épült épületek esetén is.

Földmérés, geodézia szerepe a társasházzá alakításban:

 • Társasházzá alakítás új építésű épületek esetén
  A felépült új, többlakásos lakóházak a használatba vételi engedély megadása után, az ingatlan nyilvántartásban (Épületfeltüntetési Vázrajz alapján, amit szintén földmérő mérnök készít) csak Lakóházként van bejegyezve. Ahhoz, hogy az épületben lévő lakások, a megépült valóságos hasznos alapterületükkel nevesítve legyenek (külön tulajdonba kerülhessenek), a lakásoknak külön helyrajzi számot (albetét számot) kell kapniuk. Ehhez készítjük el a tényleges állapotot tükröző alaprajzot.
  Az alaprajz tartalmazza:
  • a külön tulajdonba kerülő egységek (lakások) új helyrajzi számait (albetét számait), méreteit, területeit
  • a közös tulajdonba kerülő épületrészeket
  Kimutatás készül a külön tulajdonba kerülő új albetétekről (lakásokról), közös tulajdonban maradt épületrészekről, kertről stb., az új albetétekhez tartozó közös tulajdonra vonatkozó tulajdoni hányadról.
  Az új albetétek (különálló lakások) az alaprajz és a hozzátartozó kimutatás alapján az ingatlan nyilvántartásba bejegyezhetőek lesznek.
 • Társasházzá alakítás korábban épült épületek esetén
  Korábban épült épületek estén is előfordul hogy a lakások nincsenek az ingatlan nyilvántartásban külön albetétként bejegyezve (csak tulajdoni hányadok szerepelnek). Ez hátrányos a tulajdonosok számára (lakások hitelképessége, forgalmi értéke csökken stb.) A fentiek figyelembe vételével célszerű a társasházzá alakítás. Földmérő mérnök által elkészítendő műszaki dokumentációk azonosak az új építésű Épületeknél ismertetettekkel.
 • Albetét változások már meglévő társasházaknál
  Már meglévő társasházban előfordulhat albetétek megosztása, ill. több albetét egyesítése. Ebben az esetben az ingatlan nyilvántartásban való átvezetéshez elkészítjük:
  • változás előtti állapotra vonatkozó kimutatást (albetétek helyrajzi számai, területei, tulajdoni hányad stb.)
  • a változás előtti állapotra vonatkozó alaprajzot (ha rendelkezésre áll a régi, akkor nem kell, csak
   hiánya esetén)
  • változás utáni állapotra vonatkozó alaprajzot az új albetétek és azok új helyrajzi számainak ábrázolásával
  • kiszámítjuk az új albetétekhez tartozó közös tulajdonra vonatkozó tulajdoni hányadot, külön
   kimutatásban feltüntetjük a változatlan albetétekhez tartozó tulajdoni hányadokkal együtt.